ประมงติณฯ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจ TFC Café’ ประจำปีงบประมาณ 2566

…วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดร้านกาแฟ TFC Café’ ภายใต้แผนธุรกิจ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของนักเรียนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีครูจันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ชม และชิม ผลผลิตของนักเรียนที่ดำเนินแผนธุรกิจแน่นขนัด การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ขับเคลื่อนโดยคณะครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจประกอบด้วย นางกรวิกา ศรีวัฒนาวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ประจำแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนางสาวธนกร ห้วยห้อง พนักงานราชการ(ครู)ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://drive.google.com/…/1Q1_0nn2uRC12ENld8H…

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *