ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มอบหมายคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มอบหมายคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด #โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จำนวน 4 ชิ้นงาน ดังนี้➡️ ระดับ ปวช. 📌 การศึกษาความเข้มข้นของ Photosynthesis Bacteria (PSB) ที่แตกต่างกันในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย 📌 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุต่างชนิดในการเลี้ยงเพรียงทราย➡️ ระดับ ปวส. 📌 การศึกษาผลของอาหารสำเร็จรูปเสริมวิตามินซีจากแหล่งที่แตกต่างกันในการอนุบาลปลา 📌 การศึกษาประสิทธิภาพการพับแผ่นพับแบบสามตอนด้วยอุปกรณ์ช่วยพับทันใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *