เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและงานฟาร์มฯ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พัฒนาครูสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและงานฟาร์ม …. วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ครูยุพา จุทอง และครูลักธพรรณ ศรีสุวรรณ ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและงานฟาร์ม ในหัวข้อ “ระบบควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะและการถ่ายภาพสิ่งทดลองทางการเกษตรเพื่อเผยแพร่ในเอกสารวิชาการ”

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธฺิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมอาหาร วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย ในรูปแบบ DREAM Model และ ระบบ 3S เรื่อง “การวินิจฉัยโรคกุ้งขาว”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และตัวแทนรองผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย ในรูปแบบ DREAM Model และ ระบบ

Read more

การอบรม “การทำเจลแอลกอฮอล์” เพื่อใช้ภายในวิทยาลัยฯ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมการอบรม “การทำเจลแอลกอฮอล์” ซึ่ง นางสาวธนกร ห้วยห้อง

Read more