ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ดาวโหลดไฟล์ประกาศ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Read more

วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าให้กำลังใจ คณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

บรรยากาศการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค #ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งผู้อำนวยการนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มาให้กำลังใจในครั้งนี้ ชื่อแผนธุรกิจ ปูดำ ขยำเงิน

Read more

นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าให้กำลังใจแก่ตัวแทนคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมประกวด #โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จำนวน 2 โครงการงาน #ปวช. การศึกษาความเข้มข้นของ Photosynthesis Bacteria (PSB)

Read more

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรออนไลน์ ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรออนไลน์ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม

Read more

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1028 กรกฎาคม 2566

Read more