ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอขอบคุณคณะจากส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 ฯ

วันที่ 22 มกราคม 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอขอบคุณคณะจากส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 ในการดำเนินการขุดลอกคู คลองระบายน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และพัฒนาพื้นที่งานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เข้าพบนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ฯ

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น.นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ

Read more

ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 ในการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 ในการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 ในการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 และศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 และศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 7

Read more