การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย ในรูปแบบ DREAM Model และ ระบบ 3S เรื่อง “การวินิจฉัยโรคกุ้งขาว”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และตัวแทนรองผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย ในรูปแบบ DREAM Model และ ระบบ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย ในรูปแบบ DREAM Model และ ระบบ 3S เรื่อง “การผลิตโปรไบโอติก”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมเป็นเกียรติ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ลอย ในรูปแบบ

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ”

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ” ซึ่งจัดให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนางกฤษณี วงศ์วุฒิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ตัวแหนสถานประกอบการ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ปกครองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานมอบเสื้อยืดโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ “น้ำเพื่อชีวิต” ฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.40 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานมอบเสื้อยืดโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ “น้ำเพื่อชีวิต” ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา ซึ่งเสื้อดังกล่าวได้รับมอบจาก ดร.คุณหญิกัลยา โสภณพนิช

Read more

ร่วมจัดโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ฯ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ และนายสุธี บัวหนู ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญฯ ได้จัดโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ให้ลูกเสือวิสามัญ โดยมีนายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า

Read more