ประมงติณฯ ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ

…วันที่ 17-20 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายประยูร เฉิดฉิ้ม นายธาฎา ศิณโส นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ และนางสาวกานดา เหลาะโต๊ะหมัน แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ให้แก่นักเรีนยน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ

Read more

1 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการประชุมสัมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการประชุมสัมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ….วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำโดย นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมสัมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร อ.สิงหนคร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวฯ พร้อมด้วย นายศุภชาติ สำลีวงศ์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนนักเรียนชั้น ปวช.1

Read more

เข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านม่วงงามฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ พร้อมด้วย นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง และนายศุภชาติ สำลีวงษ์ ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more

ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัย

วันที่ 20 พ.ย. 63 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางประมุข เอี้ยวสุข ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัย กับคณะคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

Read more