สุดปลื้ม…ประมงติณฯ คว้า 4 ดาว ระดับภาค จากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจอาขีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ในระดับ 4 ดาว ลำดับที่ 6 ของภาค ในกลุ่ม จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางพัชริดา ขำขจร ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนางพัชริดา ขำขจร ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ

Read more

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และเชิญตัวแทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และเชิญตัวแทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เข้าพบนายมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัดฯ

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสุปราณีย์

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เข้าพบปะ นายอุดม สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะวิทยา

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายกรกช มณีสว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เข้าพบปะ นายอุดม สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะวิทยา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงและความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม ณ

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบนายเจือ กิ้มอั้น นายกเทศมนตรีตำบลพะวง เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ ณ เทศบาลตำบลพะวงฯ

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าพบนายเจือ

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ฯ

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าพบ

Read more