ประกาศจากงานทะเบียน ถึงนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศจากงานทะเบียน ถึงนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัย ติดต่องานทะเบียน โทร 093-4939646 ลิงค์เพื่อเข้าไปลงทะเบียนยังระบบ ศธ. 02 ออนไลน์

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 แต่ละห้องเรียน (เพิ่มเติม) ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าห้องครูที่ปรึกษา สแกน QR code ห้องที่ตนเองสังกัด

Read more

จัดให้การประชุมนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เพื่อชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) การขอโควตาศึกษาต่อฯ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. งานทะเบียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดให้การประชุมนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เพื่อชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) การขอโควตาศึกษาต่อ รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวส.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ

Read more

📢ประกาศ ถึงนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง กำหนดการของงานวัดผลและประเมินผล งานทะเบียน และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Read more

📢ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัววันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

Read more

📢ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน รายละเอียดดังแนบ หากมีข้อสงสัยติดต่อ อ.เยาวดี 099-4434938 (งานบุคลากร)

Read more

📢ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน สมัครได้ตั้งแต่ 12-16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more